Դասընթաց 1 Պարապմունք / 1 Ժամ 10 Պարապմունք
Ընդհանուր Անգլերեն A1 A2/B1 B2 Խմբային 2400 Դր 24000 Դր
Դասընթաց 1 Պարապմունք / 1 Ժամ 8 Պրապմունք
Ընդհանուր Անգլերեն A1 A2/B1 B2 անհատական 5250 Դր 40000 Դր
Դասընթաց 1 Պարապմունք / 1 Ժամ 10 Պարապմունք
Ընդհանուր Անգլերեն C1 խմբային 3000 Դր 30000 Դր
Ընդհանուր Անգլերեն C1 անհատական 4800 Դր 48000 Դր
TOEFL IBT փոքր խմբեր (2-3 ուս.) 4800 Դր 48000 Դր
TOEFL IBT փոքր խմբեր անհատական 6000 Դր 60000 Դր
Business English (Preliminary, Vantage, Higher) փոքր խմբեր (2-3 ուս.) 3600 Դր 36000 Դր
Business English (Preliminary, Vantage, Higher) անհատական 4800 Դր 48000 Դր