"Universe" Language Centre

The basic principle of the center is the individual approach to each student

Courses
UniKids
International exams
Corporate packages

The centre is equipped with the latest classroom technology

News
Նոր առաջարկ Յունիվերս-ի կողմից

իսպաներենի անհատական և խմբային դասընթացներ...

Նոր դասընթացի առաջարկ Յունիվերս լեզվի կենտրոնի կողմից

Բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են բիզնես գերմաներենով...

«Կլետ» հրատարակչության դասագրքերը Հայաստանում

«Յունիվերս» լեզվի կենտրոնի հրավերով Հայաստանում...

View more
Upcoming events
«Կազա» հիմնադրամի ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Հայաստանյան գրասենյակի կողմից

«Կազա» հիմնադրամի ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Հայաստանյան գրասենյակի կողմից ֆինանսավորված ծրագրի շրջանակներում և Universe ուսումնական կենտրոնի նախաձեռնությամբ ապրիլ ամսվանից մեկնարկել են հայերենի դասերը Երևանի «Հատուկ կացարանի» բնակիչների համար:

Բիզնես անգլերենի դասընթացներ

Բիզնես անգլերեն սովորելը ժամանակի հրամայականով դարձել է հույժ կարևոր, սակայն երբեմն ...

View more
Special offers

Learn English before leaving for the trip, feel more confident in a foreign country

English for travelers

Wherever you travel, speaking English will help you to make bookings, ask questions and get to the places you want to go. Our course will give you the English skills you need to travel worry-free...

More
UniKids summer program

Help your children to meet their full potential through speaking better English. Our teachers take every opportunity to develop their pupils’ interest in the language through motivating activities in an...

More
Professional preparation for your job interview

The interview is one of the most important parts of getting the job you are applying for. It is the culmination of all of your good planning and thorough preparation. Typically, the interviewer has already seen your resume and established an initial impression...

More
Movie Club

Watching movies in class is an entertaining alternative educational experience and an engaging way of opening class discussions. All the films in our centre are level oriented and expose students to natural...

More
Gallery
Our Partners

The Univers Language Center is the perfect platform for language learning